Strona główna > Projekty UE

Projekty UE

 

Zdjęcia wykonane przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 1 i 2. Wejście główne do budynku przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 3 i 4. Wejście główne do budynku przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 5 i 6. Wejście boczne do budynku przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 7 i 8. Elewacja północna budynku (wejście do kotłowni) przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 9 i 10. Sala zajęć na parterze budynku przed i po przebudowie


Zdjęcia nr 11 i 12. Kuchnia - zmywalnia przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 13 i 14. Kuchnia -wyposażenie przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 15 i 16. Kuchnia – wyposażenie przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 17 i 18. Pomieszczenie sanitarne na parterze przed i po przebudowie

Zdjęcia nr 19 i 20. Kotłownia – piec centralnego ogrzewania przed i po przebudowie

         

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ

unia

W dniu 15 maja 2017 r. została podpisana umowa o roboty budowlane pomiędzy Gminą Goraj a firmą -  PRZEDSIĘBIORSTWO  ROBÓT  BUDOWLANYCH  „BUDREX”  M. Smarkala i Wspólnicy Spółka Jawna, Gorajec Zagroble 4B;  22-463 Radecznica. Wykonawca zadania o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju” został wyłoniony na podstawie Pzp.

Zadanie polega na przebudowie istniejącego budynku przedszkola w Goraju z uwagi na jego zły stan techniczny oraz ograniczone możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury. Istniejący budynek przedszkola zostanie rozbudowany o klatkę schodową, która pozwoli zaadaptować poddasze na użytkowe. Przebudowany zostanie przedsionek stanowiący główne wejście do budynku. Celem wydzielenia nowego układu funkcjonalno-użytkowego rozbudowany zostanie parter budynku (części ścian i stropów). Przebudowane zostanie również poddasze (konstrukcja dachu, adaptacja poddasza na użytkowe). Prace budowlane obejmują również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian budynku.

Ponadto zostaną wykonane instalacje wodno-kanalizacyjna i elektryczna. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie gastronomiczne kuchni. W celu stworzenia odpowiednich warunków edukacji przedszkolnej dla osób niepełnosprawnych zostanie zamontowany schodołaz do pomieszczeń znajdujących się na poddaszu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Na stronie Urzędu Gminy Goraj została utworzona sekcja "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju", pod którą umieszczane będą informacje dotyczące ww. zadania.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ

W dniu 18 stycznia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Goraj na dofinansowanie projektu o nazwie: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych na terenie Gminy Goraj.

Całkowita wartość projektu według kosztorysów inwestorskich wynosi 875 375,72 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi  744 069,36 zł.

W lutym br. Gmina Goraj rozpocznie procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.

 

Projekty UE

Projekt pn.: „Odnowa centrum miejscowości Goraj” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach tego projektu wykonano:

- chodnik przy ul. Frampolskiej

- chodnik przy ul. Dymitra Gorajskiego

- chodnik na Rynku 600-lecia

- plac przy ul. Bednarskiej

- plac zabaw zabaw przy Szkole Podstawowej w Goraju

- tereny zieleni na Rynku 600-lecia

Całkowita wartość projektu - 552 678,66 zł

Środki z budżetu gminy - 214 954,66 zł

Środki zewnętrzne - 337 724,00 zł 

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, osi priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne

W ramach tego projektu :

- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Goraj oraz jednostek organizacyjnych tj.: GOPS, GZEAS, GOK, ZGK,

- wyposażono Urząd Gminy w elektroniczny obieg dokumentów,

- utworzono Telecentrum w Wólce Abramowskiej wraz ze stanowiskiem pracy dla osoby niepełnosprawnej,

- w Urzędzie Gminy zamontowano modem Wi-Fi umożliwiający korzystanie na terenie urzędu z bezprzewodowego internetu,

- uruchomiono usługę radiowego internetu dla mieszkańców Gminy Goraj,

- przy budynku urzędu został zainstalowany infomat, umożliwiający korzystanie z internetu,

- utworzono nową stronę Gminy Goraj- eportal, dzięki której można uzyskiwać informacje na temat naszej gminy oraz składać wnioski do tut. urzędu za pomocą internetu (e-urząd)

Całkowita wartość projektu- 753 425,96 zł

Środki z budżetu gminy- 113 013,90 zł

Środki zewnętrzne- 640 412,06 zł 

Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego, osi  priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia , działania 6.2 Energia przyjazna środowisku.

W ramach tego projektu w Gminie Goraj zamontowano:

- 60 lamp hybrydowych przy drogach powiatowych i gminnych oraz przy drodze wojewódzkiej,

- ogniwa słoneczne - Budynek Urzędu Gminy,

- ogniwa słoneczne- budynek Szkoły Podstawowej,

- kolektory słoneczne- Hala sportowa w Gimnazjum,

- kolektory słoneczne- budynek Szkoły Podstawowej,

W ramach tego projektu utworzono stronę internetową dotyczącą odnawialnych źródeł energii pod adresem : www.goraj-eps.pl . Zachęcamy do odwiedzania tej strony.

Całkowita wartość projektu Gminy Goraj i Gminy Turobin - 5 484 745,54 zł

Środki z budżetu Gminy Goraj i Gminy Turobin - 822 711,84 zł

Wartość dofinansowania - 4 662 033,70 złProjekt pn.: "Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wólka Abramowska" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach tego projektu wykonano:

- chodnik w miejscowości Wólka Abramowska

- plac przed remizą OSP

- boisko sportowe

Całkowita wartość projektu - 222 755,60 zł

Środki z budżetu gminy - 86 867,60 zł

Wartość dofinansowania - 135 888,00 zł

 

 

 

 

Mikroprojekt pt. : „ Spotkajmy się kulturalnie – współpraca Gminy Goraj i Gminy Zabłocie” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

Partnerzy mikroprojektu:

Gmina Goraj – Polska

Gmina Zabłocie - Ukraina

 

Okres realizacji projektu:

9 miesięcy – luty 2014 r. - październik 2014 r

 

Cel główny projektu:

Promowanie kultury i tradycji lokalnych Gminy Goraj i Gminy Zabłocie

Wartość projektu : 19 222,28 €

Wartość dofinansowania : 17 300,05 €

Wkład własny: 1 922,23 €

GMINA GORAJ
ul. Bednarska 1
23-450 Goraj
tel.: 84/ 68 58 002; fax.: 84/ 68 58 118
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

w Gminie Goraj

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Proirytet: IX. Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach

Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Okres realizacji projektu: 01.03.2014-30.09.2014 r.

Wartość dofinansowania : 130 438,00 zł

Projekt obejmuje realizację działań:

- dostosowanie pomieszczeń w 2 oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół w Goraju

- doposażenie kuchni w Zespole Szkół  w Goraju

- wyposażenie szatni dla oddziałów przedszkolnych

- wyposażenie 2 oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Goraju w meble, sprzęt ICT
i audiowizualny, tablice interaktywne, zabawki, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne i inne.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 
Dzisiaj0
Wczoraj89
Tydzień288
Miesiąc2000
Użytkowników ogółem209206

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.