Strona główna

Oficjalna strona gminy Goraj - E-PORTAL

Gospodarka śmieciowa w Gminie Goraj

Nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. weszły w życie nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi . Usługę w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy Goraj świadczyć będzie nadal Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju. Firma ta jest zobowiązana dostarczyć do właścicieli nieruchomości obsługiwanych w ramach systemu, harmonogram odbioru odpadów oraz pojemniki i worki do segregacji odpadów.

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem - właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawrzeć niezwłocznie umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiamy:

1) harmonogram odbioru śmieci w poszczególnych miejscowościach

2) informację obrazującą przyjęte na terenie naszej gminy zasady segregacji odpadów komunalnych.

 

Zasady segregacji oraz harmonogram odbioru:

 

 

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów

Informujemy, iż z końcem maja 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku, w związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności. Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu, gdyż konieczne będzie naliczenie opłaty poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Każdy właściciel nieruchomości poprzez deklarację informuje Gminę o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także o sposobie zbierania odpadów, tj. gromadzenie odpadów z segregacją na poszczególne rodzaje lub gromadzenie bez segregacji. Ze względu na fakt, iż opłata naliczana jest na podstawie osób zamieszkujących nieruchomość, a nie osób w niej zameldowanych, deklaracje są istotnym elementem stworzenia prawidłowej bazy danych systemu. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, wówczas każdorazowo konieczne będzie przeprowadzenie procedury wydania decyzji administracyjnej w sprawie naliczenia opłaty, co wiąże się z kosztami wysyłki decyzji. Przypominamy, iż wszelkie koszty związane z procesem gospodarki odpadami pokrywane są z wnoszonych przez Państwa opłat, gdyż Gmina nie może dopłacać do systemu. W związku z powyższym przeprowadzenie procedur wydawania decyzji rzutować będzie na koszty gospodarki odpadami na terenie naszej Gminy.

Przypomina się także, że od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany uiszczać bez wezwania opłatę za zagospodarowanie odpadów, o wysokości zaznaczonej w deklaracji bądź nałożonej decyzją administracyjną.

Formularze deklaracji są do pobrania na naszej stronie internetowej tut. Urzędu, a także do odbioru w wersji papierowej w Urzędzie Gminy. Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnianie formularzy, by uniknąć konieczności ich korygowania. Jeżeli dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, wówczas właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji w terminie 14 dni od momentu nastąpienia zmiany.

 

Ogłoszenie o konkursie

na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania wśród mieszkańców Gminy Goraj imprez kulturalnych promujących zachowanie tradycji i folkloru oraz dziedzictwa narodowego.

 

 

Więcej...

 

Projekt Urzędu Marszałkowskeigo

"Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej".

Więcej...

   

Informacja o sposobie naliczania stawek

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Przypomnienie

o terminie upływu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Więcej...

   

Strona 108 z 113

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 
Dzisiaj73
Wczoraj46
Tydzień73
Miesiąc1315
Użytkowników ogółem140565

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.