Strona główna > Portal

Harmonogram

Harmonogram

 

Ogłoszenie

 

spis

   

PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GORAJ

Wójt Gminy Goraj przypomina, iż 15 września mija termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2020 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Goraj lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Goraj Nr 68 9602 0007 2000 0198 2000 0055 w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o/Goraj z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków wpłat.

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o samodzielne i terminowe uiszczanie należnej opłaty, czekanie na pisemne upomnienie skutkuje naliczeniem dodatkowych 11,60 zł. kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wójt Gminy Goraj
/-/ Antoni Łukasik

 

Informacja dla mieszkańców posiadających instalacje solarne (montaż w 2015 roku)

Mając na uwadze zbliżający się termin zakończenia gwarancji inwestycji pn ”Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj” (kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej montowane w 2015 roku) zwracam się z prośbą o zgłaszanie się użytkowników powyższych instalacji, u których występują jakiekolwiek usterki związane z funkcjonowaniem instalacji solarnej. Zgłoszenia należy dokonać osobiście (Urząd Gminy Goraj, pokój nr 23 i 24) lub telefonicznie na numery 84 68 58020, 84 68 58 002 (wew. 231, 232, 241). Termin zgłaszania upływa 28.08.2020 r.

Wójt Gminy
/-/ Antoni Łukasik

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 136 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:46 dnia 18.08.2020

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 136 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:46 dnia 18.08.2020 (PDF)

 

Uwaga - ASF!

Informujemy, że na terenie Gminy Goraj zgodnie z rozporządzeniem nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia ustalono obszar ZAPOWIETRZONY występowaniem ASF, który obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości:

ABRAMÓW, BONONIA, WÓLKA ABRAMOWSKA, ZASTAWIE.

Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:

 

 1. wywożenia i przywożenia świń, innych zwierząt oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
 4. organizowania widowisk, zgromadzeń, pochodów;
 5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:

 

 1. oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
 4. umieszczanie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 5. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

 

Obszar zostanie oznakowany, poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach publicznych i prywatnych, trwałych tablic z czytelnym napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych ASF. Na terenie Gminy Goraj ustalono obszar ZAGROŻONY występowaniem ASF, który obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości:

ALBINÓW MAŁY, ALBINÓW DUŻY, HOSZNIA ABRAMOWSKA, GILÓW, GORAJ, HOSZNIA ORDYNACKA, JĘDRZEJÓWKA, KONDRATY MAJDAN ABRAMOWSKI, ŚREDNIÓWKA, ZAGRODY.

Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:

 

 1. wywożenia świń, oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

 

Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:

 

 1. oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie. Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych ASF.

 

Wójt Gminy Goraj
/-/ Antoni Łukasik

 

Strona 1 z 97

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Wrzesień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Dzisiaj47
Wczoraj79
Tydzień47
Miesiąc1275
Użytkowników ogółem175775

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.