Ekologia

Gmina ma charakter wyżynny o dynamicznej i urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzgórzami rozciętymi gęstą siecią wąwozów i jarów. Zgodnie z podziałem fizjograficznym Polski gmina w całości położona jest w mezoregionie Roztocze Zachodnie. Wzdłuż granicy południowo–wschodniej gminy przebiega granica Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia obszarów chronionych w gminie wynosi 126 ha i jest to niewielki teren w obrębie sołectwa Jędrzejówka. Obszar ten stanowi tylko 1,85% powierzchni gminy, podczas gdy średnio w województwie odsetek obszarów prawnie chronionych kształtuje się na poziomie prawie 23%, zaś w kraju – 33%. W przyszłości dwie trzecie powierzchni gminy będzie stanowił projektowany Gorajski Park Krajobrazowy,
a pozostałą część - Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu. Na trenie gminy znajdują się również dwa źródliska o powierzchni 0,04 i 0,08 ha mające status pomników przyrody.

Gmina leży w dorzeczu rzeki Tanew. Największym ciekiem wodnym jest rzeka Biała Łada z małymi bezimiennymi dopływami. Piętra kredowe wód poziemnych drenowane są przez źródła tworzące się najczęściej w dolinach rzecznych.
W 1994 roku podczas pomiarów zarejestrowano 23 czynne źródła z łączną wydajnością 425 l/s (w tym tylko 3 źródła o wydajności ponad 80 l/s).

Ponad 18% powierzchni gminy stanowią lasy. Nie tworzą one większych zwartych kompleksów, występują w postaci mozaiki głównie na zboczach i w dnach wąwozów. Najczęściej występują lasy świeże i mieszane z dominacją buka, grabu, sosny i charakterystycznym udziałem gatunków runa górskiego.

Lasom towarzyszy roślinność borowa: konwalia dwulistna, szczaw zajęczy i kosmatka owłosiona. Ważną rolę w krajobrazie gminy odgrywają również zespoły łąkowe występujące głównie w dolinie „Białej Łady”, oraz zarośla i murawy kserotermiczne. Na terenach zagospodarowanych występują zbiorowiska synantropijne, obejmujące rośliny przekształcone pośrednio lub bezpośrednio przez człowieka.

Obszary leśne sprzyjają rozwojowi życia zwierzęcego. Występują tu jelenie, sarny i dziki, daniele, kuny, łasice, łaski i lisy. Gatunkami rzadkimi są wilki i borsuki. Wśród ptaków wyróżniamy: przepiórkę, dudka, dzięcioła czarnego i zielonego, kanię rudą, krogulca, myszołowa oraz rzadkiego kruka i dzięcioła zielonosiwego.
Z gadów w lasach możemy spotkać padalca i zaskrońca zwyczajnego. Także fauna łąkowa obfituje w gatunki rzadkie takie jak: bąk, błotniak popielaty, wydra, bóbr i rybołów.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Dzisiaj89
Wczoraj84
Tydzień288
Miesiąc2000
Użytkowników ogółem209206

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.