Strona główna

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Goraj

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Goraj. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Goraju, w której uczestniczyli Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku Urzędu Gminy gdzie pierwszą sesje rozpoczął najstarszy wiekiem radny  – Tadeusz Widz. To on, do chwili wyboru przewodniczącego, kierował przebiegiem obrad. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

W skład nowo wybranej rady kadencji 2018 – 2023 weszli:

Bigos Leszek
Furmaga Ryszard
Gąbka Leszek
Jabłońska Danuta
Jamroży Mieczysław
Kapica Stanisław
Kość Zbigniew
Kuraś Paweł
Łacek Paweł
Mielko Krzysztof
Momot Maria
Sowa Władysław
Stańczyk Andrzej  Jan
Stańczyk Mirosław
Widz Tadeusz

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju – Mariola Oleszczuk wręczyła wyżej wymienionym zaświadczenia o wyborze oraz gratulacje od samorządu. Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę będzie pełnił tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji Pan Stanisław Kapica, który uzyskał poparcie 12 radnych. To on od tej chwili poprowadził dalszą część obrad. Następnie Radni wybrali Wiceprzewodniczących Rady Gminy Goraj. Zostali nimi Pan Andrzej, Jan Stańczyk i Pan Zbigniew Kość.  Uroczyste ślubowanie złożył  także Wójt – Pan Antoni Łukasik.

W swoim expose na wstępie podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Goraj za udział w wyborach samorządowych ( 55,76% frekwencji), wszystkim osobom, które bezpośrednio lub pośrednio zachęcały Pana  Wójta do startu w wyborach i wspierały w czasie kampanii wyborczej,  wszystkim członkom Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Gminy Goraj, a w szczególności jego przewodniczącej Barbarze Wieleba. Wójt wyraził wdzięczność za osiągnięty wynik poparcia (87%), który  motywuje  do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy Goraj. Podziękował także w swoim wystąpieniu  konkurentowi za współzawodnictwo.

Zgodnie z deklarowanym w kampanii programem wyborczym wynikającym z sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Wójt nakreślił plan działania na przyszłą kadencję:

 • przebudowy i remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy oraz odnowienie nawierzchni dróg powiatowych.
  • Cel nadrzędny: Utwardzenie wszystkich odcinków dróg do wszystkich zamieszkałych posesji na terenie gminy.
  • Budowy chodników przydrożnych ( w Goraju, Wólce Abramowskiej i Gilowie) – pozytywnie zaakceptowany został już wniosek na tzw. Schetynówki dot. przebudowy drogi  wraz z chodnikiem w Wólce Abramowskiej od Bononii do drogi wojewódzkiej
  • Ukończyć remont (termomodernizacji) budynku Urzędu Gminy (inwestycja w toku – środki zewnętrzne już są przyznane).
  • Realizacja indywidualnych instalacji fotowoltaicznych (środki zewnętrzne już zostały pozyskane  - inwestycja oczekuje na realizację w 2019r.).
  • Ukończenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie rozpatrywania).
  • Wykonanie remontu sal lekcyjnych, korytarzy,  a przede wszystkim kuchni i stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Goraju.
  • Dalsza kontynuacja remontów remiz i świetlic we wszystkich sołectwach gminy wraz z wyposażeniem w krzesła i stoły.
  • Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich miejscowości gminy wraz ze zmianą źródeł światła na bardziej efektywne (lampy ledowe).
  • Rozpoczęcie procesu gazyfikacji gminy.
  • Budowa brakującej sieci wodociągowej w Hoszni Ordynackiej.
  • Remonty i przebudowa sieci wodociągowej (w Kondratach, Jędrzejówce, Hoszni Abramowskiej, Zagrodach)
  • Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej z pozyskanych na ten cel  środków zewnętrznych.
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zbiornikach wodnych w Goraju wraz z przywróceniem ich do właściwego stanu i funkcji.
  • Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt pożarniczy.
  • Dofinansowanie na zakup wyposażenia i strojów dla kół gospodyń.
  • Budowa zaplecza sportowego przy boisku w Zastawiu spełniającego również rolę kulturalną (amfiteatr)
  • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zastawie i Wólka Abramowska.
  • Budowa parkingów w okolicach cmentarzy w Goraju oraz Gilowie.
  • Wspieranie działalności Klubu Sportowego „Metalowiec”, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, orkiestry dętej i chóru oraz innych organizacji pozarządowych.
  • Umożliwienie wszystkim potrzebującym mieszkańcom gminy korzystanie z bezpłatnych porad prawnych.
  • Organizacja imprez okolicznościowych, w tym utworzenie tradycji dożynek gminnych.
  • Tworzenie i realizacja lokalnych programów pomocowych dla osób najbardziej potrzebujących.
  • Kontynuowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych oraz dożywiania w szkole.
  • Dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w celu utworzenia terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych.
  • Realizacja projektów z zakresu internetu szerokopasmowego.
  • Budowa otwartych stref aktywności – siłownie plenerowe i place zabaw.
  • Stworzenie mobilnego systemu powiadamiania (sms-y do wszystkich w ważnych sprawach).
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych i w przypadku ich pozytywnego rozstrzygnięcia podjęcie działań zmierzających do odzyskania praw miejskich dla Goraja.

Na koniec Wójt przyrzekł,  że zawsze  we wszystkich działaniach publicznych kierować się będzie prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Styczeń 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Dzisiaj3
Wczoraj90
Tydzień373
Miesiąc1703
Użytkowników ogółem184831

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.