Strona główna

Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

Gmina Goraj przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji (kulturalnych), które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie oraz nadania nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu. Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goraj na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej Gminy Goraj. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (sołectwo Goraj), jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywani LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.

Ankieta będzie dostępna w dniach 20-26 października 2017 r.

https://docs.google.com/forms/d/1nEbUQjyZ4ImcGujRHwiduhA1JVa6MJIrWngfx_b-5E4/edit?usp=sharing

 

Informacja Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim

Pełna treść informacji do pobrania w formacie PDF

 

Informacja o udzieleniu dotacji na realizacji zadania publicznego pt. „Krąg splecionych rąk, otwartych serc – przez 10 lat –pielęgnowanie i przekazywanie tradycji wiary, smaku i kultury lokalnej".

Informacja o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm. ) na realizacji zadania publicznego pt. „Krąg splecionych rąk, otwartych serc – przez 10 lat –pielęgnowanie i przekazywanie tradycji wiary, smaku i kultury lokalnej".

Więcej...

 

Informacja o finansowaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj

wfsm

Wójt Gminy Goraj informuje, że w dniu 25 września 2017 r. przedstawiciele Gminy Goraj oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju odebrali samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO Eurocargo od wykonawcy Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała. Zakup średniego samochodu strażackiego jest realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Lubelskiego, gdzie Gmina Goraj jest jednym z partnerów projektu. Projekt jest realizowany jako dostawa 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Koszt samego zakupu samochodu pożarniczego wynosi 737 877,00 zł, natomiast łączna wartość wynikająca z projektu to kwota 739 677,00 zł. Koszt dofinansowania z projektu „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 442 190,37 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 297 486,63 zł zabezpiecza budżet Gminy Goraj, w tym Gmina Goraj otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 280 000,00 zł.

 

Zaproszenie

Zaproszenie na badanie wzroku i ciśnienia śródgałkowego w dniu 19.10.2017 r. w Ośrodku Zdrowia w Goraju w godz. od 8:00 do 10:00.
Szczegóły w poniższym załączniku w formacie JPG.

Zaproszenie (JPG)

 

Strona 8 z 66

Kalendarium

Luty 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Dzisiaj3
Wczoraj49
Tydzień3
Miesiąc943
Użytkowników ogółem107054

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.