Strona główna

Informacja Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje o wydaniu aplikacji "Bezpieczne Kąpieliska" przez fundację Pro Liberis na system Android i iOS. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.proliberis.org.

 

Zwrot podatku akcyzowego

 

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Goraj o przypadającym w sierpniu terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski można składać w pokoju Nr 10 Urzędu Gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia codziennie w godzinach 7:30 – 15:30.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017 r.

Jednocześnie informuję iż od 2017 za 1 litr oleju napędowego producenci rolni otrzymają zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł. Limit zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych pozostaje bez zmian i wynosi 86 litrów/ha.

Wójt
Antoni Łukasik

 

Treść dokumentu do pobrania w formacie PDF

 

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Pełna treść informacji do pobrania w formacie PDF

 

Zaproszenie na obchody 73 rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. "Podkowa" - 23 lipca 2017

Pełna treść zaproszenia w formie plakatu do pobrania w formacie JPG

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ

ue prow

W dniu 18 lipca 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Goraj na dofinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj”

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Goraj przyczyniająca się do wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zbiorowe zaopatrzenie wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Całkowita wartość projektu według kosztorysów inwestorskich wynosi 2 635 865,60 zł w tym wartość dofinansowania 1 258 982,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 

Ogłoszenie o naborze na założenie własnej działalności gospodarczej

Szczegóły w poniższym odnośniku:
Do pobrania plakat dotyczący naboru

 

Informacja o otwarciu ofert na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj

euro

Wójt Gminy Goraj informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego dokonał otwarcia ofert na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Goraj realizowanego w ramach dostawy 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanych z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goraj został złożona jedna oferta przez Wykonawcę: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego w zakładce

Przetargi/Zapytania przetargowe (http://www.zosprp.lublin.pl/zosprp.php?show=przetargi)

Należy przypomnieć, że Gmina Goraj jest jedną z gmin, która jest partnerem w/w projektu.

 

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Rolników i Ich Dzieci

Pełna treść listu do pobrania w formacie PDF

 

Strona 4 z 39

Kalendarium

Listopad 2017
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
Dzisiaj4
Wczoraj55
Tydzień266
Miesiąc1263
Użytkowników ogółem102569

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.